Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Nuorten Lappi II

Lapin liitto toteuttaa EAKR-rahoituksella Nuorten Lappi-hankkeen vuosien 2012-2013 aikana. Hankkeella halutaan tuoda esille Lapin vahvuuksia ja mahdollisuuksia nuorten asuinpaikkana ja elinympäristönä sekä tuoda tuoreutta ja raikkautta Lapin imagoon. Nuorten Lappi II hankkeessa on kaksi päätoimenpidettä: laaditaan raportti, joka kuvaa Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa sekä toteutetaan Nuorten vuosi 2013 toimenpiteineen.

Keväällä 2012 käynnistyi haku "Lapille töihin" jossa haettiin lappilaisia nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan Nuorten vuotta 2013. Hakijoiden joukosta valittiin 20 nuorta, jotka aloittivat syksyllä 2012 projektivalmennuksen. Projektivalmennus tuki nuoria Nuorten vuoden suunnittelussa ja samalla harjoiteltiin projektinhallintaa, tavoitteellisen työn tekemistä ja vastuunkantoa. Projektivalmennuksen aikana tutustuttiin kuuteen eri teemaan, joita olivat tiimitoiminta, projekti, johtajuus, markkinointi ja tuotteistaminen, oma osaaminen sekä yrittäjyys. Lisäksi laadittiin toimintasuunnitelma Nuorten vuodelle 2013.

Nuorten Ote2013 osana Nuorten Lappi II projektia

Lapin liitto julisti vuoden 2013 Nuorten vuodeksi ja Lapin tulevaisuuden maakunnaksi. Nuorten vuoden tavoitteena on tuoda esille nuorten osaamista sekä lisätä Lapin tunnettavuutta rentona mahdollisuuksien maakuntana. Nuorten vuosi 2013 on valmennustiimin suunnittelema ja sitä toteuttaa valmennusryhmästä valittu kuuden nuoren tiimi. Vuosi kantaa nimeä Nuorten Ote2013 ja sen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia liittyen neljään teemaan: hyvinvointiin, imagoon, työhön ja yrittäjyyteen. Tapahtumien taustalla ja tietysti myös mukana häärii vuotta toteuttava OTE13-tiimi.

Nuorten Ote2013 aikana panostetaan 15-29-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin, sparrataan nuorten työelämätaitoja ja vahvistetaan positiivista mielikuvaa Lapin mahdollisuuksista ja yrittäjyydestä! Vuoden aikana tehdään yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa ja vuoden lopussa palkitaan innostuneimmin mukana olleet tahot. Nuorten Ote2013 aikana tehdään myös yhteistyötä yli maakuntarajojen. Vuosi tehdään nuorille ja se on nuorten näköinen!